Begin Again - Eveniment special

Dragi studenti/masteranzi,

Vă invităm să participați la un eveniment special, Begin Again, ce va avea loc in octombrie, in mediul online. Acest eveniment este organizat in parteneriat cu MTS (Ministerul Tineretului si Sportului) si va avea loc pe ZOOM intre 16 si 18 octombrie. Succes!

Eveniment octombrie

 

Informaţii utile pentru anul universitar 2020-2021

LISTA ÎNDRUMĂTORILOR DE AN - An universitar 2020-2021

Deschidere an universitar 2020-2021

DRAGI STUDENȚI ȘI MASTERANZI,

Avand în vedere contextul pandemic în care ne găsim, deschiderea anului universitar 2020-2021, se va face online.

Acest eveniment, deosebit de emoționant, va avea loc luni 05.10.2020, la ora 10.00.

Adresa la care vă așteptăm să intrați în direct cu noi este: meet.google.com/vux-gwry-iqx

Vă așteptăm și vă dorim un an universitar plin de realizări și multă sănătate!

Urăm BUN VENIT noilor haretiști!

Oportunitate de afacere pentru studenti

Chestionar de completat pentru eligibilitatea in grupul tinta al proiectului POCU.

Programe audiență DECAN/DIRECTOR DE DEPARTAMENT

Program audiență DECAN

Luni 12.00 - 14.00
Joi 10.00 - 12.00
 
 
Program audiență DIRECTOR DEPARTAMENT
 
Joi 10.00 - 12.00

Anunț pentru participarea la examene

Dragi studenți și masteranzi,

vă reamintim faptul că participarea la examene este posibilă doar îndeplinind urmatoarele condiții:

- să aveți la intrarea în sala si pe tot parcursul examenelor cartea de identitate (buletinul) și carnetul de student;

- să achitați primele două rate din taxa de școlarizare conform contractului de studii.

Vă mulțumim și vă dorim succes la examene!

ANUNT PRIVIND INSCRIEREA SI ADMITEREA LA PROGRAMUL DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICA.

Pentru mai multe detalii accesati site-ul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic (DPPD) - dppd.spiruharet.ro

Conferinta anuala a cadrelor didactice - EIC 2019

 

The Annual National with International Participation

Conference in Economics, Informatics and Communication Field

a 10–a ediţie

Tema principală a conferinței EIC 2019 este:

IMPLICAȚIILE NOILOR TEHNOLOGII ASUPRA DEZVOLTĂRII POTENȚIALULUI TURISTIC DIN ROMÂNIA.

Tema subsumează următoarele secțiuni: economică, tehnologică-informatică, socio-umană

La conferință au participat reprezentanți ai unor pensiuni din Campulung și Rucăr, reprezentanți a unor agenții de turism din zona Muscel, studenți ai Facultății de Științe Economice Câmpulung, cadre didactice titulare ale facultății dar și de la Facultatea de Studii Economice din București, reprezentanți ai Primăriei Municipiului Câmpulung, și ai Agenției Locale pentru Ocuparea Fortei de Muncă și nu în ultimul rând, reprezentanți mass-media.

După mesajul de întâmpinare din partea Decanului facultății, Conf.univ.dr. Laurenția Avram s-au derulat lucrările conferinței, care au inclus prezentări power-point și discuții libere pe marginea unor teme de interes a fenomenului turistic, așa cum au fost:

- Evoluția statistică a turismului din Uniunea Europeană și din România , prezentare susținută de către lect.univ.dr. Năftănăilă Cristina – USH Câmpulung;

- Sugestii de îmbunătățire a imaginii României, temă susținută de către lect.univ.dr. Loredana Popescu –ASE București.

Sesiunea științifică EIC 2019 a fost moderata de catre conf.univ.dr. Dragomir Robert și a conținut și teme din cadrul sectiunilor: tehnologică – informatică și socio-umană.

foto prim EIC 2019

Foto 2

Detalii despre eveniment http://ccea.spiruharet.ro/eic-2019/

ORGANIZARE CURS - Învățământ de calitate centrat de beneficiarii educației

Centrul de Formare Profesională din cadrul Universității Spiru Haret organizează programul de formare acreditat M.E.N.

Învățământ de calitate centrat de beneficiarii educației

Începând cu data de 16.03.2019 

Programul, acreditat prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4586/ 09.08.2017,vine în întâmpinarea nevoilor de cunoaștere și de aplicare a celor mai bune instrumente care să asigureîmbunătățirea calității educațieiși accesul echitabil la educație prin transferul către cadrele didactice participante a unor competenţe relevante.

Programul este modular, realizat prin stagii nondisciplinare (propus de furnizorul de formare continuă vizând alte tipuri de competenţe decât cele prevăzute la categoriile 1 şi 2 de programe, prevăzute în Anexa Ordinului MECTS nr. 5564/ 2011 privind aprobarea Metodologiei de acreditare şi evaluare periodică a furnizorilor de formare continuăşi a programelor de formareoferite de aceştia).

Număr de credite: 25 credite

Conferința anuală națională a studenților și masteranzilor 2019

inv Conf stud 2019