EIC 2023

EIC 2023

Sesiunea de comunicări ştiinţifice a studenţilor şi masteranzilor 2023

SSM2023

PROGRAM DE CONSULTAȚII Anul universitar 2022-2023, semestrul 2

Program de consultatii anul 2022-2023 sem 2

Invitatie Evenimente Stiintifice Academia Fortelor Terestre

AFT cercetare stiintifica

ALEGERI 2022

Regulament_alegeri studenti_2022

CALENDARUL ALEGERILOR 2022

Lista electorala cadre didactice - SE_AG

Lista electorala studenti

Zilele Bibliotecii Universitare - Facultatea de Ştiinţe Economice Câmpulung 2022

 

ZILELE BIBLIOTECII UNIVERSITARE - 14.11.2022 - FSE Câmpulung - USH

 

         Acest eveniment deosebit din cadrul facultăţii noastre a fost unul de succes la care invitaţii instituţiilor de profil din municipiul Câmpulung şi zonele limitrofe şi-au adus aportul:

  • Am avut parte de lansare de carte - 2 autori;
  • Am avut distinşi invitaţi: profesori, bibliotecari, studenti şi masteranzi;
  • Am avut susţinute referate de specialitate;
  • Am avut parte de dezbateri de înaltă ţinută;
  • A fost prezentă mas-media locală;

Surpindem ceva din toate aceste momente în câteva fotografii ...

WhatsApp Image 2022 11 14 at 16.26.40  WhatsApp Image 2022 11 14 at 16.26.41  WhatsApp Image 2022 11 14 at 16.26.40 1  WhatsApp Image 2022 11 14 at 16.26.41 1  WhatsApp Image 2022 11 14 at 16.26.41 2 WhatsApp Image 2022 11 14 at 16.26.43 1

WhatsApp Image 2022 11 14 at 16.26.43  WhatsApp Image 2022 11 14 at 16.26.42

INVITAȚIE

ZILELE BIBLIOTECII UNIVERSITARE

LA FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE CÂMPULUNG

În biblioteci se păstrează neîntrerupt firul ce l-a depănat mintea omenească din vremurile cele mai îndepărtate, consemnând pas cu pas progresele succesive, care ne-au adus la gradul de cultură de care ne bucurăm a fi ”.

(Alexandru Tzigara-Samurcaş)

Cu ocazia Zilelor Bibliotecii Universitare, ce se vor desfășura în cadrul Universității Spiru Haret în perioada 14-16 noiembrie 2022, vă invităm să participaţi luni, 14 noiembrie 2022 ora 12, la Facultatea de Ştiinţe Economice Câmpulung, cu sediul în strada Traian nr. 223 , etajul 1, la Simpozionul  având drept temă: ”Rolul Bibliotecii universitare în procesul de învăţare continuă”.

În cadrul evenimentului vor fi abordate subiecte despre:
1.      Bibliotecile universitare - parte integrantă în sistemul cunoașterii;
2.      Rolul bibliotecii în procesul de învățare continuă;
3.      Biblioteca universitară – Prezent și viitor. Rolul şi funcţiile bibliotecii în societatea informațională actuală;
4.      Servicii și produse info-documentare înainte și după pandemie - o radiografie sumară.

 Totodată, va avea loc o lansare de carte - volum de proză.

Invitaţii care nu pot fi prezenţi la sediul facultăţii, pot participa online la simpozion accesând link-ul de mai jos:

https://meet.google.com/wkh-gaaf-swi

Vă așteptăm cu drag!

LANSAREA PROIECTULUI CU TITLUL „Angajați performați, întreprinderi competitive!”

ASOCIAȚIA SMART ALLIANCE în parteneriat cu UNIVERSITATEA "SPIRU HARET" (Partener 1) și cu FUNDAȚIA NAȚIONALĂ A TINERILOR MANAGERI (Partener 2) derulează în perioada 05 Septembrie 2022 – 31 Decembrie 2023 proiectul „„Angajați performați, întreprinderi competitive!” - POCU/860/3/12/142460, proiect cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman, Axa Prioritară 3: Locuri de muncă pentru toți,

Obiectivul tematic 8: Promovarea unei ocupări sustenabile și de calitate a forței de muncă și sprijinirea mobilității forței de muncă, Prioritatea de investiții 10.iii - Îmbunătățirea accesului egal la învățarea pe tot parcursul vieții pentru toate grupurile de vârstă într-un cadru formal, non-formal sau informal, actualizarea cunoștințelor, a aptitudinilor și a competențelor forței de muncă și promovarea unor căi de învățare flexibile, inclusiv prin orientare profesională și prin validarea competențelor dobândite,

Obiectivul specific: 3.12 - Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/competențe/aptitudini aferente sectoarelor economice/domeniilor identificate conform SNC şi SNCDI ale angajaților, Apel nr. POCU/860/3/12 Competenţe digitale pentru angajaţii din IMM în valoare totală proiect de 4.751.127,24 lei, iar valoarea cofinanțare UE în sumă de 4.722.099,15 lei (valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE: 4.013.784,32 si valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional: 708.314,83 lei), echivalentă cu 99,39% din valoarea totală eligibilă aprobată.

Proiect APIC

ANUNȚ DE DESCHIDERE AN UNIVERSITAR 2022-2023

Imagini de la deschiderea anului universitar 2022-2023 de la facultatea noastră.

Am fost atât faţă în faţă, cât şi live online...

p1 p2  p3  p6

 

 

 

ANUNȚ DE DESCHIDERE AN UNIVERSITAR 2022-2023

”Menirea firească a școlii nu este să dea învățătura, ci să deștepte cultivând destoinicirile intelectuale în inima tinerilor, trebuința de a învăța toată viața.”

(Ioan Slavici)

Dragi studenți și masteranzi,

Avem plăcerea să vă anunțăm că luni, 3 octombrie 2022, la ora 10, în sala 1.1. Master, va avea loc festivitatea de deschidere a anului universitar 2022-2023.

Toate detaliile privind desfășurarea acestei activități dar și alte informații utile, vă vor fi aduse la cunoștință de către îndrumătorii de an, astfel:

La programul de studii universitare de licență Contabilitate și informatică de gestiune:

anul I – lect.univ.dr. Daliana Tascovici;

anul II – lect.univ.dr. Cristina Năftănăilă

anul III – conf.univ.dr. Robert Dragomir

La programul de studii universitare de masterat Contabilitate și managementul afacerilor:

anul I – conf.univ.dr. Laurenția Avram

anul II – conf.univ.dr. Viorina Bragă.

Vă așteptăm cu drag!

Invitatie EIC 2022 - Sesiunea anuală a cadrelor didactice

EIC2022

INVITATIE LA MASA ROTUNDĂ STUDENȚI -ANGAJATORI FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE CÂMPULUNG

INVITATIE LA MASA ROTUNDĂ STUDENȚI -ANGAJATORI

FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE CÂMPULUNG

“Când îţi cunoşti scopul în viaţă şi te dezvolţi spre a-ţi atinge potenţialul maxim, te afli pe drumul spre succes.”

                                                                                                                            (John Maxwell)

Avem deosebita plăcere să vă invităm joi, 21 aprilie 2022, la ora 16, la dezbaterea care va avea loc la sediul facultatii din str. Traian nr. 223, sala 1.1. Masterat, etajul 1.

Și în acest an, Facultatea de Ştiinţe Economice din Câmpulung dorește să realizeze întâlnirea anuală între studenţi, masteranzi și angajatori în cadrul unei mese rotunde, unde principalele teme de discuție se vor îndrepta către:

ü  adaptarea firmelor la condițiile economice actuale;

ü  compețentele IT;

ü  principalele ocupații cerute în zona Muscel;

ü  planul de învățământ al programului de studii universitare de licență Contabilitate și Informatică de Gestiune și propuneri de adaptare;

ü  planul de învățământ al programului de studii universitare de master Contabilitate și Managementul Afacerilor și propuneri de adaptare.

Vă așteptăm cu drag, pentru a dezbate împreună idei și pentru a contura propuneri în cadrul acestui eveniment, care le oferi studenților oportunitatea de a participa la o activitate orientată spre consolidarea viitorului lor profesional.