Strategia cercetării științifice a FSE 2021-2027

Strategia cercetării științifice a FSE 2021-2027

Pagina de site a CCEA

http://ccea.spiruharet.ro/

Conferinta anuala a cadrelor didactice - EIC 2018

În perioada 25-26 mai 2018, a avut loc în cadrul Facultății de Științe Economice Câmpulung a Universității Spiru Haret, conferința cadrelor didactice The Annual National with International Participation Conference in Economics, Informatics and Communication Field - EIC 2018. Tema conferinței a fost Realități și provocări în cercetarea economică actuală

Imaginile vorbesc de la sine despre acest eveniment:

24 28 31 1 2018

6 2018 13 10

Sesiune de comunicari stiintifice a studentilor si masteranzilor 2017

 În data de 31 martie 2017, la ora 10, la sediul facultatii noastre va avea loc Sesiunea stiintifica de comunicari a studentilor si masteranzilor. In acest sens, va invitam sa participati cu lucrari stiintifice din domeniul de stiintelor economice. Responsabili pentru organizarea acestei manifestari stiintifice sunt Prof univ dr Dumitru Nica, Conf.univ.dr. Bolosteanu Carmen si lect.univ.dr. Tascovici Daliana.

 

Cerc științific studențesc 20 februarie 2017

CERC STUDENȚESC

SISTEME FINANCIAR BANCARE DIN PERSPECTIVA SECOLULUI XXI

20 FEBRUARIE 2017

LISTA LUCRARILOR PREZENTATE LA CERCUL ȘTIINȚIFIC

 

COORDONATORI CERC ȘTIINȚIFIC,

LECT.UNIV.DR. NĂFTĂNĂILĂ CRISTINA

LECT.UNIV.DR. TOFAN ADINA CEZARINA

LECT.UNIV.DR. AVRAM LAURENTIA GEORGETA

Cerc științific studențesc SISTEMUL BANCAR ROMÂNESC ȘI EUROPEAN

În data de 08.02.2016 s-a desfășurat Cercul Științific Studențesc cu titlul SISTEMUL BANCAR ROMÂNESC ȘI EUROPEAN.

Ședința a avut următoarea ordine de zi:

- Evoluția sistemului bancar românesc

- Contractul de leasing

- Piața monetară

La lucrări au participat un număr de 20 de studenți și masteranzi, iar coordonatori științifici au fost: lect univ dr Cristina Năftănăilă, lect univ dr. Adina Tofan și lect univ dr Laurenția Avram.

PARTENERIAT PENTRU CERCETARE CU MEDIUL DE AFACERI

UNIVERSITATEA SPIRU HARET prin Facultatea de Ştiinţe Economice din Câmpulung în parteneriat cu Asociatia Producatorilor de Mobila din Romania efectuează în perioada februarie - martie 2016, o cercetare științifică cu tema :Valorificarea masei lemnoase din fondul forestier proprietate publica a statului pe intregul lant valoric de procesare, de la lemnul pe picior/ fasonat, pana la produsul finit, in Romania, comparativ cu modalitatile practicate pe piata europeana 

Conferinţa anuala a cadrelor didactice EIC 2016

În perioada 27-28 mai 2016, Facultatea de Ştiiţe Economice şi Centrul de Cercetări Economice Aplicate vor organiza The Annual National with International Participation Conference in Economics, Informatics and Comunication Field - EIC 2016

Detalii se pot obţine de pe pagina Conferinţei: https://ccea2016.wordpress.com/ şi http://cercetare.spiruharet.ro/

Cercetarea ştiinţifică la masterat

 
Sesiunea de comunicari stiintifice a studenţilor şi masteranzilor va avea loc in data de 07.03.2016 în Sala Master a Facultăţii de Ştiinţe Economice din Câmpulung Muscel. Tematica sesiunii cuprinde:

- Contabilitate şi informatică

- Finanţe şi fiscalitate

- Management
 
Vă aşteptăm cu lucrări de participare dar şi ca auditoriu. Sunteţi invitaţii noştri!
 
Cercetarea ştiinţifică la masterat
Teme de cercetare ale masteranzilor download

Cercetarea ştiinţifica studenţească

 
În anul universitar 2015-2016 sunt programate 2 cercuri ştiinţifice studenţeşti după cum urmează:
- februarie 2016 cu denumirea Sistemul bancar românesc și european
- martie 2016 cu denumirea Noutăți  contabile și fiscale
 
 
Cercetarea ştiinţifica studenţească

Cerc științific studențesc 2015

Cercuri stiintifice studentesti 2013-2014

download
Cercuri stiintifice studentesti download
Teme de cercetare cu studentii download