Conferinta anuala a studenţilor şi masteranzilor 2021

https://ccea.spiruharet.ro/conferinte-ale-studentilor-si-masteranzilor/

Conferința studenților și masteranzilor 2018

https://ccea.spiruharet.ro/wp-content/uploads/2019/12/CONFERINTA-STUD-2018.pdf

Strategia cercetării științifice a FSE 2021-2027

Strategia cercetării științifice a FSE 2021-2027

Pagina de site a CCEA

http://ccea.spiruharet.ro/

Conferinta anuala a cadrelor didactice - EIC 2018

În perioada 25-26 mai 2018, a avut loc în cadrul Facultății de Științe Economice Câmpulung a Universității Spiru Haret, conferința cadrelor didactice The Annual National with International Participation Conference in Economics, Informatics and Communication Field - EIC 2018. Tema conferinței a fost Realități și provocări în cercetarea economică actuală

Imaginile vorbesc de la sine despre acest eveniment:

24 28 31 1 2018

6 2018 13 10