Regulament de functionare CCEA

Regulament de functionare CCEA

Planuri de cercetare FSE - CCEA

Plan de cercetare FSE - CCEA 2022/2023

Plan de cercetare FSE - CCEA 2021/2022

Plan de cercetare FSE - CCEA 2020/2021

Plan de cercetare FSE - CCEA 2019/2020

Plan de cercetare FSE - CCEA 2018/2019

 

CERCURI STIINTIFICE STUDENTESTI 2022-2023

1. Proiectul România educată - 15.11.2022

Instruire individualizata

Educatia timpurie

Alfabetizarea functionala

Tema cerc 2022 2023

PV Cerc Stiintific Studentesc

2. Impozitul pe venitul microintreprinderilor versus impozit pe profit incepand cu 01.01.2023  - 09.01.2023

Tema 1

Tema 2

3. Cotele de TVA incepand cu 01.01.2023  - 12.12.2023

4. Infrastructuri moderne soft şi hard pentru mediul economic - 10.03.2023

5. Evoluții și tendințe în economia României în perioada 2021-2023 - 24.03.2023

Proces verbal- Cerc Studentesc martie 2023

Activitatea antreprenorială globală și mediul de afaceri din Romania în perioada 2022-2023

CARACTERIZAREA PIEȚEI MUNCII DIN ROMÂNIA LA NIVELUL ANULUI 2022

EVOLUȚIA INFLAȚIEI LA NIVELUL UNIUNII EUROPENE ȘI PREVIZIUNEA ECONOMICĂ PENTRU ROMÂNIA ÎN ANUL 2023

Evoluția veniturilor si cheltuielilor din bugetul general consolidat în anul 2022

Conferinta anuala a studenţilor şi masteranzilor 2021

https://ccea.spiruharet.ro/conferinte-ale-studentilor-si-masteranzilor/