Legea_320_modificare Legea nr. 443_2002 privind infiintarea USH_sediul download
MO 782_12.09.2018 Hot. Nr 691 pentru modif si complet HG nr 185_2018 privind domeniile si programele de studii universitare de master acred. in anul univ. 2018-2019 download
MO Nr. 786_13.09.2018_Hot Nr 692 pentru modif si complet HG nr 158_2018 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor si al spec_ program de studii universitare pentru anul univ. 2018-2019 download
H.G. nr. 294/1997 privind înființarea Facultății download
Legea nr. 443/2002 privind înființarea USH download
HG nr. 376/2016 - MO 413/01.06.2016 Hotărârea de Guvern privind situația acreditărilor programelor de studii universitare de licență download
H.G. nr.402/2016 - MO 452/16.06.2016 Hotărâre de Guvern privind situația acreditarilor programelor de studii universitare de masterat download
Regulament privind activitatea profesionala a studentilor anul universitar 2016-2017 download
INFORMATII DE INTERES PUBLIC download
Metodologia obtinerii certificatului de competenta lingivistica download
Regulament privind acordarea burselor studențești download
FSE Campulung_Metodologie_admitere  licenta_2022-2023 download
FSE Campulung_Metodologie_admitere  masterat_2022-2023 download

Hotărâri de guvern privind înființarea și funcționarea specializărilor/ programelor de studii

HOTARARE DE GUVERN 413 DIN 2024

HOTARARE DE GUVERN 412 DIN 2024

HOTARARE DE GUVERN 723 din 2023

HOTARARE DE GUVERN 722 din 2023

HOTARARE DE GUVERN 433 DIN 2022

HOTARARE DE GUVERN 739 DIN 2020

HOTARARE DE GUVERN 738 DIN 2020

HOTARARE DE GUVERN  299 DIN 2020

HOTARARE DE GUVERN  297 DIN 2020

HOTARARE DE GUVERN 185 DIN 2018

HOTARARE DE GUVERN 158 DIN 2018

HOTARARE DE GUVERN 615 DIN 2017

HOTARARE DE GUVERN 614 DIN 2017

HOTARARE DE GUVERN  402 DIN 2016

HOTARARE DE GUVERN  376 DIN 2016

HOTARARE DE GUVERN  723 DIN 2015

HOTARARE DE GUVERN  595 DIN 2015

HOTARARE DE GUVERN  575 DIN 2015

HOTARARE DE GUVERN  729 DIN 2014

HOTARARE DE GUVERN  538 DIN 2014

HOTARARE DE GUVERN  527 DIN 2014

HOTARARE DE GUVERN  500 DIN 2013

HOTARARE DE GUVERN  447 DIN 2013

HOTARARE DE GUVERN  564 DIN 2012

HOTARARE DE GUVERN  697 DIN 2011

HOTARARE DE GUVERN  595 DIN 2010

HOTARARE DE GUVERN  943 DIN 2009

HOTARARE DE GUVERN  467 DIN 2008

HOTARARE DE GUVERN  676 DIN 2007