COMISIA DE CALITATE

Comisia de Evaluare si Asigurare a Calitatii

PROGRAMUL DE ACTIVITĂŢI AL CEACF
PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2016-2017

Raport de activitate 2015-2016

Regulament de Organizare si Funcționare - CEAC 2016-2017

Plan de activitati CC 2015-2016 download
Raportul Comisiei de Calitate 2014-2015 download
Raport de activitate pe anul 2013-2014 download
   
Plan de activitati comisia de calitate_2014-2015 download
Plan de activitati tabel 2012-2013 download
Centrul de Consiliere şi Orientare în Carieră (CCOC)
COMISIA DE AUDIT
Plan de activitati comisie audit 2015-2016 download
Raport de audit pe anul 2014 download
Regulament organizare comisie de audit download
Plan de activitati comisia de audit_2014-2015 download
Componenta comisie de audit

Plan de audit intern 2016-2017

Rapoarte de activitate