ORGANIZARE CURS - Învățământ de calitate centrat de beneficiarii educației

Centrul de Formare Profesională din cadrul Universității Spiru Haret organizează programul de formare acreditat M.E.N.

Învățământ de calitate centrat de beneficiarii educației

Începând cu data de 16.03.2019 

Programul, acreditat prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4586/ 09.08.2017,vine în întâmpinarea nevoilor de cunoaștere și de aplicare a celor mai bune instrumente care să asigureîmbunătățirea calității educațieiși accesul echitabil la educație prin transferul către cadrele didactice participante a unor competenţe relevante.

Programul este modular, realizat prin stagii nondisciplinare (propus de furnizorul de formare continuă vizând alte tipuri de competenţe decât cele prevăzute la categoriile 1 şi 2 de programe, prevăzute în Anexa Ordinului MECTS nr. 5564/ 2011 privind aprobarea Metodologiei de acreditare şi evaluare periodică a furnizorilor de formare continuăşi a programelor de formareoferite de aceştia).

Număr de credite: 25 credite

Conferința anuală națională a studenților și masteranzilor 2019

inv Conf stud 2019

Program de consultatii și permanență anul 2018-2019 sem 2

Program de consultatii anul 2018-2019 sem 2

Program de permanenta anul 2018-2019 sem 2

Colindam, colindam - 2018!

INVITATIE

ACTIVITATE DEDICATA SARBATORILOR DE CRACIUN

Colindele creștine s-au afirmat ca un adânc de taină al neamului românesc. În satele de odinioară existau numeroase colinde creștine precum și forme variate, particulare, pe care le lua obiceiul colindatului de la o regiune la alta însă, nu exista decât un singur motiv pe care se întemeia acest demers: bunavestire a Nasterii Domnului.

Răspândirea acestui mesaj oferea totodata un bun prilej în care comunitatea săteasca își putea manifesta continuitatea cu trecutul prin păstrarea cu sfințenie a datinilor moștenite de la înaintași.

Obiceiul colindatului ne oferă ocazia de a conștientiza ca bucuria Nasterii Domnului se cere împărtășită cu altcineva iar colindatul trebuie să rămână un eveniment interpersonal, viu.

Universitatea Spiru Haret, Facultatea de Ştiinţe Economice din Câmpulung, va fi gazda unui asemenea eveniment, luni, 17.12.2018 , la ora 13.00.

Studenţii, masteranzii si cadrele didactice sunt invitate sa asculte colide cântate de un grup de copii din Complexul de Servicii pentru Copilul in dificultate Câmpulung."

pom de iarna

Eveniment "Bun venit la USH" - 2018

În data de 29 noiembrie, ora 17, la sediul Facultăţii de Ştiinţe Economice din Câmpulung, Strada Traian nr. 223, sala 2.1, are loc REVEDEREA PROMOTIEI 2008, specializarile: Contabilitate şi Informatică de Gestiune şi Finanţe şi Bănci, cursuri ZI/FR.
Speram să răspundă "Prezent" la acest eveniment deosebit un numar cât mai mare de foşti studenţi.

Studenţii şi masteranzii anului I creează puntea dintre generaţii şi vor fi prezenţi la eveniment!

Vă aşteptăm cu bucurie!

ANUNŢ ALEGERI STUDENTI IN CONSILIUL FACULTATII

Anunt alegeri studenti in Consiliul Facultatii de Stiinte Economice Campulung

ANUNŢ! Deschiderea, in cursul lunii noiembrie, a unui free trial cu baze de date EBSCO

Anunt free trial noiembrie 2018 - EBSCO

Deschiderea anului universitar 2018-2019

INVITAŢIE LA FESTIVITATEA DE DESCHIDERE

A ANULUI UNIVERSITAR 2018-2019

FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE CÂMPULUNG

            “Când îţi cunoşti scopul în viaţă şi te dezvolţi spre a-ţi atinge potenţialul maxim, te afli pe drumul spre succes.”

                                                                                                                              (John Maxwell)

Şi în acest an, Facultatea de Ştiinţe Economice din Câmpulung îşi va deschide larg porţile pentru a primi în familia sa academică o nouă generaţie de studenţi şi masteranzi înscriși la programul de studii universitare de licență Contabilitate și informatică de gestiune precum și la programul de studii universitare de masterat Contabilitate și managementul afacerilor.

            Avem deosebita plăcere să vă invităm luni, 1 octombrie 2018, ora 10, la Festivitatea de deschidere a anului universitar 2018-2019, care va avea loc la sediul facultatii din str. Traian nr. 223, sala 1.1. Masterat, etajul 1.

Sunt așteptați la acest eveniment studenții, masteranzii, părinții, cadrele didactice, reprezentanți ai Primăriei Municipiului Câmpulung, de la Biblioteca Municipală Ion Barbu Câmpulung și mass-media.

Dorim tuturor, cu această ocazie,  un an univeritar plin de realizări, sănătate și mult succes!

CENTENAR - Lerești - 27 mai 2018

În cadrul protocolului de colaborare dintre Facultatea de Științe Economice Câmpulung și Primăria Lerești au avut loc în zilele de 27-28 mai 2018 evenimente dedicate sărbătoririi Centenarului la care am participat. 

Suita evenimentelor a cuprins:

- deschiderea activităților dedicate centenarului la Căminul Cultural ”Sarmiza Bilcescu Alimănișteanu ” - Voinești

- lansarea cărții  Istorie și cultură în Lerești-Muscel a domnului prof Oană Ion

- Primăria Lerești - monumentul eroilor - aprinderea Flăcării Centenarului

- Cimitirul Eroilor - Lerești - activități specifice paginilor de istorie a Lereștiului

Câteva imagini pot dezvălui emoția momentelor dedicate eroilor noștri ...

SBA Voinestiprimaria Leresti 25 19

17 9 11 8

6 14 flacara mom

 

Conferința de comunicări a cadrelor didactice EIC 2018

In data de 25-26 mai 2018, la Facultatea de Științe Economice din Câmpulung a avut loc Conferința științifică națională anuală cu participare internațională a cadrelor didactice - EIC 2018 cu tema Realități și provocări în cercetarea economică actuală. Evenimentul a fost un succes și s-a desfășurat în sala Master de unde am surprins câteva imagini ...

28 1 2018 2 2018

 6 2018 15 2018 26 2018

32 2018 21 

 

ANUNȚ ULTIMUL CLOPOȚEL - 22 iunie 2018

ANUNȚ ULTIMUL CLOPOȚEL

”EDUCATIA reprezintă barca cu care omul străbate oceanul vietii, trecând dincolo de stâlpii lui Hercule, căci ea reprezintă echilibrul dintre principiile rațiunii și ale inimii.”

(Francis Bacon)

Dragi studenți și masteranzi,

Cu sentimentul bucuriei derivat din reuşita parcurgerii unei etape importante, a formării ca oameni şi cu amintirile unice ale anilor de facultate, iată că urmează să deschideți noi porţi spre împlinire profesională.

Cu această ocazie, răspundem împreună prezent pentru ultima dată, vineri, 22 iunie la ora 12, în sala 1.1. Masterat, la cursul festiv ”Ultimul clopoțel” la strigarea catalogului, alături de colegii voștri mai mici, cadre didactice și familie.