Decan: Conf. univ. dr. AVRAM Laurentia Georgeta  
Director de departament Prof. univ. dr. Nica Dumitru  
CONSILIUL FACULTĂŢII

Conf univ dr Laurentia Avram  
Prof univ dr NICA Dumitru  
Conf univ dr BRAGA Viorica  
Studenta an III Dobrescu (Pomarla) Magdalena Nicoleta  
Masterand an I Predoiu Bianca Ioana
Atribuţiile Consiliului Facultăţii
Atributiile consiliului facultatii download