Oportunitate de afacere pentru studenti

Chestionar de completat pentru eligibilitatea in grupul tinta al proiectului POCU.

Programe audiență DECAN/DIRECTOR DE DEPARTAMENT

Program audiență DECAN

Luni 12.00 - 14.00
Joi 10.00 - 12.00
 
 
Program audiență DIRECTOR DEPARTAMENT
 
Joi 10.00 - 12.00

Anunț pentru participarea la examene

Dragi studenți și masteranzi,

vă reamintim faptul că participarea la examene este posibilă doar îndeplinind urmatoarele condiții:

- să aveți la intrarea în sala si pe tot parcursul examenelor cartea de identitate (buletinul) și carnetul de student;

- să achitați primele două rate din taxa de școlarizare conform contractului de studii.

Vă mulțumim și vă dorim succes la examene!

ANUNT PRIVIND INSCRIEREA SI ADMITEREA LA PROGRAMUL DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICA.

Pentru mai multe detalii accesati site-ul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic (DPPD) - dppd.spiruharet.ro

Conferinta anuala a cadrelor didactice - EIC 2019

 

The Annual National with International Participation

Conference in Economics, Informatics and Communication Field

a 10–a ediţie

Tema principală a conferinței EIC 2019 este:

IMPLICAȚIILE NOILOR TEHNOLOGII ASUPRA DEZVOLTĂRII POTENȚIALULUI TURISTIC DIN ROMÂNIA.

Tema subsumează următoarele secțiuni: economică, tehnologică-informatică, socio-umană

La conferință au participat reprezentanți ai unor pensiuni din Campulung și Rucăr, reprezentanți a unor agenții de turism din zona Muscel, studenți ai Facultății de Științe Economice Câmpulung, cadre didactice titulare ale facultății dar și de la Facultatea de Studii Economice din București, reprezentanți ai Primăriei Municipiului Câmpulung, și ai Agenției Locale pentru Ocuparea Fortei de Muncă și nu în ultimul rând, reprezentanți mass-media.

După mesajul de întâmpinare din partea Decanului facultății, Conf.univ.dr. Laurenția Avram s-au derulat lucrările conferinței, care au inclus prezentări power-point și discuții libere pe marginea unor teme de interes a fenomenului turistic, așa cum au fost:

- Evoluția statistică a turismului din Uniunea Europeană și din România , prezentare susținută de către lect.univ.dr. Năftănăilă Cristina – USH Câmpulung;

- Sugestii de îmbunătățire a imaginii României, temă susținută de către lect.univ.dr. Loredana Popescu –ASE București.

Sesiunea științifică EIC 2019 a fost moderata de catre conf.univ.dr. Dragomir Robert și a conținut și teme din cadrul sectiunilor: tehnologică – informatică și socio-umană.

foto prim EIC 2019

Foto 2

Detalii despre eveniment http://ccea.spiruharet.ro/eic-2019/

ORGANIZARE CURS - Învățământ de calitate centrat de beneficiarii educației

Centrul de Formare Profesională din cadrul Universității Spiru Haret organizează programul de formare acreditat M.E.N.

Învățământ de calitate centrat de beneficiarii educației

Începând cu data de 16.03.2019 

Programul, acreditat prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4586/ 09.08.2017,vine în întâmpinarea nevoilor de cunoaștere și de aplicare a celor mai bune instrumente care să asigureîmbunătățirea calității educațieiși accesul echitabil la educație prin transferul către cadrele didactice participante a unor competenţe relevante.

Programul este modular, realizat prin stagii nondisciplinare (propus de furnizorul de formare continuă vizând alte tipuri de competenţe decât cele prevăzute la categoriile 1 şi 2 de programe, prevăzute în Anexa Ordinului MECTS nr. 5564/ 2011 privind aprobarea Metodologiei de acreditare şi evaluare periodică a furnizorilor de formare continuăşi a programelor de formareoferite de aceştia).

Număr de credite: 25 credite

Conferința anuală națională a studenților și masteranzilor 2019

inv Conf stud 2019

Program de consultatii și permanență anul 2018-2019 sem 2

Program de consultatii anul 2018-2019 sem 2

Program de permanenta anul 2018-2019 sem 2

Colindam, colindam - 2018!

INVITATIE

ACTIVITATE DEDICATA SARBATORILOR DE CRACIUN

Colindele creștine s-au afirmat ca un adânc de taină al neamului românesc. În satele de odinioară existau numeroase colinde creștine precum și forme variate, particulare, pe care le lua obiceiul colindatului de la o regiune la alta însă, nu exista decât un singur motiv pe care se întemeia acest demers: bunavestire a Nasterii Domnului.

Răspândirea acestui mesaj oferea totodata un bun prilej în care comunitatea săteasca își putea manifesta continuitatea cu trecutul prin păstrarea cu sfințenie a datinilor moștenite de la înaintași.

Obiceiul colindatului ne oferă ocazia de a conștientiza ca bucuria Nasterii Domnului se cere împărtășită cu altcineva iar colindatul trebuie să rămână un eveniment interpersonal, viu.

Universitatea Spiru Haret, Facultatea de Ştiinţe Economice din Câmpulung, va fi gazda unui asemenea eveniment, luni, 17.12.2018 , la ora 13.00.

Studenţii, masteranzii si cadrele didactice sunt invitate sa asculte colide cântate de un grup de copii din Complexul de Servicii pentru Copilul in dificultate Câmpulung."

pom de iarna

Eveniment "Bun venit la USH" - 2018

În data de 29 noiembrie, ora 17, la sediul Facultăţii de Ştiinţe Economice din Câmpulung, Strada Traian nr. 223, sala 2.1, are loc REVEDEREA PROMOTIEI 2008, specializarile: Contabilitate şi Informatică de Gestiune şi Finanţe şi Bănci, cursuri ZI/FR.
Speram să răspundă "Prezent" la acest eveniment deosebit un numar cât mai mare de foşti studenţi.

Studenţii şi masteranzii anului I creează puntea dintre generaţii şi vor fi prezenţi la eveniment!

Vă aşteptăm cu bucurie!