The Annual National with International Participation

Conference in Economics, Informatics and Communication Field

a 10–a ediţie

Tema principală a conferinței EIC 2019 este:

IMPLICAȚIILE NOILOR TEHNOLOGII ASUPRA DEZVOLTĂRII POTENȚIALULUI TURISTIC DIN ROMÂNIA.

Tema subsumează următoarele secțiuni: economică, tehnologică-informatică, socio-umană

La conferință au participat reprezentanți ai unor pensiuni din Campulung și Rucăr, reprezentanți a unor agenții de turism din zona Muscel, studenți ai Facultății de Științe Economice Câmpulung, cadre didactice titulare ale facultății dar și de la Facultatea de Studii Economice din București, reprezentanți ai Primăriei Municipiului Câmpulung, și ai Agenției Locale pentru Ocuparea Fortei de Muncă și nu în ultimul rând, reprezentanți mass-media.

După mesajul de întâmpinare din partea Decanului facultății, Conf.univ.dr. Laurenția Avram s-au derulat lucrările conferinței, care au inclus prezentări power-point și discuții libere pe marginea unor teme de interes a fenomenului turistic, așa cum au fost:

- Evoluția statistică a turismului din Uniunea Europeană și din România , prezentare susținută de către lect.univ.dr. Năftănăilă Cristina – USH Câmpulung;

- Sugestii de îmbunătățire a imaginii României, temă susținută de către lect.univ.dr. Loredana Popescu –ASE București.

Sesiunea științifică EIC 2019 a fost moderata de catre conf.univ.dr. Dragomir Robert și a conținut și teme din cadrul sectiunilor: tehnologică – informatică și socio-umană.

foto prim EIC 2019

Foto 2

Detalii despre eveniment http://ccea.spiruharet.ro/eic-2019/