Centrul de Formare Profesională din cadrul Universității Spiru Haret organizează programul de formare acreditat M.E.N.

Învățământ de calitate centrat de beneficiarii educației

Începând cu data de 16.03.2019 

Programul, acreditat prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4586/ 09.08.2017,vine în întâmpinarea nevoilor de cunoaștere și de aplicare a celor mai bune instrumente care să asigureîmbunătățirea calității educațieiși accesul echitabil la educație prin transferul către cadrele didactice participante a unor competenţe relevante.

Programul este modular, realizat prin stagii nondisciplinare (propus de furnizorul de formare continuă vizând alte tipuri de competenţe decât cele prevăzute la categoriile 1 şi 2 de programe, prevăzute în Anexa Ordinului MECTS nr. 5564/ 2011 privind aprobarea Metodologiei de acreditare şi evaluare periodică a furnizorilor de formare continuăşi a programelor de formareoferite de aceştia).

Număr de credite: 25 credite