Din partea Facultăţii de Ştiinţe Economice din Câmpulung a participat la Cercul Directorilor din şcolile preuniversitare din judeţul Argeş, doamna lect univ dr Laurenţia AVRAM - Decan şi domnul lect univ dr Robert Dragomir - director al CCEA. Activitatea s-a desfăşurat în data de 23.11.2016, ora 10.00 la Colegiul Naţional Dinicu Golescu unde la invitaţia domnilor inspectori şcolari Adrian Hernest şi Dragoş Vrînceanu ai ISJ Argeş au fost discutate următoarele aspecte legate de promovarea USH şi a FSE Câmpulung Muscel:

- oferta educaţională a USH şi FSE

- calendarul activităţilor din protocolul asumat de FSE şi ISJ Argeş

- modul de dobândire a Certificatului Google IAB Europe prin intermediul link-ului pus la dispoziţie de USH

- noi modalităţi de promovare a USH şi FSE prin semnarea de noi protocoale de colaborare instituţionale.

Acţiunea a fost un real succes şi totodată a constituit şi un bun prilej de a ne arăta disponibilitatea de a participa la activităţile comunităţii locale atât la nivel educaţional cât şi cultural.

Următoarea invitaţie poate fi la ISJ Argeş la o întâlnire cu reprezentanţii Consiliului Judeţean şi a universităţilor din Piteşti.