În data de 08.02.2016 s-a desfășurat Cercul Științific Studențesc cu titlul SISTEMUL BANCAR ROMÂNESC ȘI EUROPEAN.

Ședința a avut următoarea ordine de zi:

- Evoluția sistemului bancar românesc

- Contractul de leasing

- Piața monetară

La lucrări au participat un număr de 20 de studenți și masteranzi, iar coordonatori științifici au fost: lect univ dr Cristina Năftănăilă, lect univ dr. Adina Tofan și lect univ dr Laurenția Avram.