Fişele disciplinelor

Fisele disciplinelor anul I
Fisele disciplinelor anul II
CMA_II_4_Securitatea afacerilor electronice
CMA_II_4_Documentarea, elaborarea si definitivarea lucrarii de disertatie
CMA_II_4_Cultura si etica manageriala
CMA_II_4_Comunicare manageriala in afaceri
CMA_II_4_Audit financiar statutar
CMA_II_3_Strategii manageriale in afaceri
CMA_II_3_Metode si tehnici de cercetare stiintifica
CMA_II_3_Managementul riscurilor financiar contabile
CMA_II_3_Contababilitate manageriala
CMA_II_3_Afaceri electronice pe internet