Analele ştiinţifice ale universităţii
Seria economie Anale - Seria Economie