Tipărire
 
În anul universitar 2015-2016 sunt programate 2 cercuri ştiinţifice studenţeşti după cum urmează:
- februarie 2016 cu denumirea Sistemul bancar românesc și european
- martie 2016 cu denumirea Noutăți  contabile și fiscale
 
 
Cercetarea ştiinţifica studenţească

Cerc științific studențesc 2015

Cercuri stiintifice studentesti 2013-2014

download
Cercuri stiintifice studentesti download
Teme de cercetare cu studentii download