Tipărire

Universitatea „Spiru Haret” prin Facultatea de Ştiinţe Economice Câmpulung şi Centrul de Cercetări Economice Aplicate a găzduit în mediul online desfăşurarea activităţilor Sesiunii Ştiinţifice a Studenţilor şi Masteranzilor, vineri 26.03.2021. ora 18.00. La acest eveniment am avut peste 50 de participanţi, de la mai multe universităţi dintre care amintim: Univesitatea „Spiru Haret”, Academia de Studii Economice, Universitatea din Piteşti, Universitatea Transilvania din Braşov, Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti şi UNATC. Generozitatea temei conferinţei a dat posibilitatea mai multor categorii de studenţi şi masteranzi să prezinte aspecte legale de domeniul diferitelor cercetări care au vizat economia şi societatea digitală, managementul, informatica sau psiho-pedagogia.

Imagine 1 Imagine 2 Imagine 3 Imagine 6

Image 5 Sesi std mast 2021