Conferința ”THE ANNUAL NATIONAL WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION CONFERENCE IN ECONOMICS, INFORMATICS AND COMMUNICATION FIELD – EIC 2017” desfășurată la Facultatea de Științe Economice Câmpulung

 

Tema conferinței de astăzi, 19 mai 2017  a fost ”Provocări în societatea informațională contemporană”.

Deschiderea conferintei a fost realizată de către Decan lect.univ.dr. Avram Laurenția care a prezentat totodată și invitații. În continuare, lect.univ.dr. Dragomir Robert – Director al Centrului de Cercetări Economice Aplicate a efectuat o scurtă prezentare a edițiilor anterioare EIC.

Doamna Prorector cu Cercetarea USH București – prof .univ.dr. Maria Andronie a prezentat mesajul dânsei vizavi de tema conferinței și a menționat faptul că Universitatea Spiru Haret a fost implicată în mai multe proiecte de cercetare şi dezvoltare finanţate de sistemele naţionale

de cercetare şi de programe ale UE.

Deasemenea, invitații la eveniment: ec. Paul Petrescu – director al ALOFM Campulung, domnul Director Ilinca Ion – reprezentant al Serviciului Fiscal Municipal Câmpulung, domnul viceprimar Blidaru Șerban și-au expus punctul de vedere legat de tema conferinței. Au participat cadre didactice, agenți economici, reprezentanți ai mass-media, studenți și masteranzi.

Doamna Decan Laurenția Avram a declarat deschise lucrările conferinței iar cadrele didactice din facultate noastra sau de la alte facultăți și-au prezentat lucrările.

Printre cadrele didactice care și-au susținut lucrarea s-au numărat: Bragă Viorina de la Facultatea de Științe Economice Campulung, Mihaela Diana Oancea Negescu de la ASE București, Nicu Elinor Beșteliu – contabil șef la o unitate militară a Ministerului Apărării Naționale.

Lucrările conferinței au inclus și teme de cercetare internaționale, cum au fost cele scrise de:

-      -       Dorcas Dappasika Otto, University of Port Harcourt, Rives State, Nigeria; Goldy Otto University of Port Harcourt, Rives State, Nigeria; Wilfred I. Ukpere, University of Johannesburg, Departament of IPPM, Faculty of Management, South Africa ”Stakeholders Perception on the Use of Electronic-Procesess at Universities in Rivers State, Nigeria”

-       Laurenția Georgeta Avram Spiru Haret University, România; Nicola Terracciano, 1 Santi Cosma e Damiano 04020, Italia ”Adoptarea euro, reglementare de drept sau economică?

Conferinţa a oferit cadrul academic adecvat pentru schimburile de idei, exprimarea opiniilor şi comunicarea celor mai noi rezultate ale cercetării ştiinţifice în domeniul economic la cea de-a 8-a ediție a sa.

IMG 20170519 111325 IMG 20170519 112413 IMG 20170519 111447

IMG 20170519 111504 IMG 20170519 112000 IMG 20170519 112229